فیش نویسی در تحقیق(کلیه دانشجویان) جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۷ 22:59

آموزش روش فیش نویسی

دانشجویان گرامی جهت آشنایی با روش فیش نویسی به نکات ذیل توجه داشته باشند :

در ابتدا لازم است که یکی از موضوعات درس مورد نظر را با هماهنگی استاد انتخاب کرده و به عنوان متغیر وابسته (Dependent  Variable) معرفی  نمایید . سپس با مطالعه کتب ، مقاله ، مجلات تخصصی ، اینترنت (منابع فارسی و لاتین) و منابع سنتی شروع به فیش برداری می نمایید .  

پس از مطالعه مستندات ذکر شده متغیرهای مستقل(Independent Variable) مرتبط با موضوع منتخب را استخراج می نماییم و در برگه های فیش ثبت می کنیم . 

هر برگه فیش فقط  یک متغیر را در خود جای میدهد و به هیچ عنوان متغیر دوم در آن قرار نخواهد گرفت .

برگه های فیش تحقیق آماده را از کتابفروشیهای معتبر ابتیاع نمایید .

برگه فیش دارای دو بخش می باشد . بخش فوقانی فیش حاوی اطلاعات کلی و عمومی است که اطلاعات مربوط به کتب مرجع درآن درج خواهد شد .

به عنوان مثال در درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری - گروههای ذینفع را به عنوان متغیر وابسته انتخاب می کنیم و جهت جستجو و یافتن موضوع سراغ کتب و یا مراجع  مدیریتی رفته و شروع به فیش برداری مینماییم . اولین کتاب که "تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی" تالیف دکتر الوانی است را انتخاب می کنیم .

در بخش فوقانی  فیش تحقیق ، کلیه اطلاعات مرتبط با کتاب فوق الذکر را با مشخصات کامل بصورت ذیل درج می کنیم:

شماره فیش : ۱            نام کتاب / مقاله: تصمیم گیری و خط مشی گذاری

نام نویسنده : سید مهدی الوانی               چاپ : پنجم           تاریخ انتشار : ۱۳۸۵

متغیر اصلی/وابسته : گروههای ذینفع          متغیر فرعی/مستقل : تعریف

صفحه : ۵۶            نوع مطلب  (خلاصه/ترجمه/مستقیم): مستقیم            انتشارات: سمت

--------------------------------------------------------------------------------------------

سپس در قسمت ذیل فیش . تعریف گروههای ذینفع را عینا  مرقوم خواهیم نمود.

به همین صورت در این کتاب به دنبال متغیرهای دیگر خواهیم رفت از جمله انواع ، روشهای نفوذ ، نقش مثبت ، نقش منفی و........ برای هر یک بصورت جداگانه فیش نویسی خواهیم نمود.

بعد از استخراج کلیه متغیرها از کتاب فوق الذکر به کتاب بعدی مراجعه خواهیم نمود و همین روال را طی خواهیم نمود .

پس از اینکه به پایان کار رسیدیم و به عنوان مثال ۱۰۰ فیش را جمع آوری نمودیم ، کلیه فیش ها را بر مبنای متغیرها دسته بندی خواهیم نمود و آنها را پشت سر یکدیگر بصورتی مرتب خواهیم نوشت و در نهایت کار ما تبدیل به مقاله علمی خواهد شد.

 

نحوه محاسبه امتیازدهی به کار

تعداد فیش * 1

تعداد صفحه * 2

تعداد متغیر * 5/1

تعداد منابع :            فارسی  * 3

                           لاتین    * 4

                          اینترنتی  * 5

                             سنتی  * 6

 

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |